13 آوریل 2020

جزِِییات مصوبه هیأت دولت در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در سال ۹۹

در جلسه هیئت وزیران، که به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد، میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری […]