14 آوریل 2020

دستورالعمل فعالیت بخش‎ های مختلف قضایی در ایام دورکاری به‎دلیل شیوع کرونا نهایی شد

معاون اول قوه قضاییه از نهایی شدن دستورالعمل فعالیت بخش‎ های مختلف قضایی در ایام دورکاری به‎ دلیل شیوع کرونا خبر داد و تأکید کرد که […]